hu / en

AZ INTÉZETBEN KÉSZÜLT DOKTORI DISSZERTÁCIÓK > 1997

Kovács Katalin:

A falvak szerepe polgáraik sorsa: A falusi polgárosodás dilemmái.

Kugler József:

 A magyar-csehszlovák lakosságcsere délkelet-alföldi története és népességföldrajzi vonatkozásai.

Váradi Monika Mária:

Pilisvörösvár. Egy német telepesfalu polgárosulása a huszadik század első felében. Társadalomtörténeti monográfia