hu / en

AZ INTÉZETBEN KÉSZÜLT DOKTORI DISSZERTÁCIÓK > 2001

Somlyódyné Pfeil Edit:

Az önkormányzati integráció és a helyi közigazgatás