hu / en

AZ INTÉZETBEN KÉSZÜLT DOKTORI DISSZERTÁCIÓK > 2006

Finta István:

A regionális politika alapelveinek érvényesülése a közösségi és a hazai jogi szabályozásban

Jász Krisztina:

A társadalmi kirekesztődés térbeli megjelenése az Észak-Alföldi Régióban

Szarvák Tibor:

A digitális egyenlőtlenségek területi és társadalmi összefüggései az Alföldön
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Virág Tünde:

: Települési hátrány és etnicitás. A szegregáció új formája a gettósodó térség