hu / en

A KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

A VIDÉKI MAGYARORSZÁG A PANDÉMIA KORÁBAN. IX. FALUKONFERENCIA

címmel

2021. szeptember 22-24-én

tudományos konferenciát szervezett.

Konferencia felhívás

A nagy gazdasági, természeti, társadalmi megrázkódtatások mindig új felismeréseket hoznak, amellyel párhuzamosan új fejlődési és cselekvési irányok kijelölése történik meg. A jelenleg a világon végig söprő COVID-19 vírus okozta járvány néhány kivételtől eltekintve szinte mindenhol súlyos gondokat okoz. Eltérő módon és mértékben, de jellemzően negatívan érinti a különböző térségeket, társadalmi csoportokat. Hatásai másként csapódnak le egy nagyvárosban és egy vidéki településen. Érezhetően felértékelődik a vidék, ennek ellenére a lezárások és a majd újrainduló élet számos veszélyt és lehetőséget is tartogathat. Vajon mennyire készek a vidéki településeken (az önkormányzati, civil és vállalkozói szektor) ezeket a lehetőségeket meglátni, és ezek kihasználására stratégiát építeni, ehhez projekteket létrehozni, menedzselni?

Konferenciánk célja a vidékkel foglalkozó kutatók, elméleti és gyakorlati szakemberek számára olyan fórum teremtése, amely teret ad kutatási eredmények, illetve gyakorlati tapasztalataik ismertetésére, elméleti és gyakorlati problémák megvitatására, sikeres projektek bemutatására és kapcsolati hálójuk bővítésére. A rendezvény célja továbbá, hogy segítse a hazai vidékkutatók és gyakorlati szakemberek párbeszédét és együttműködését.

A konferencia helyszíne: Püspöki Magtár Látogatóközpont Pécs, Dóm tér

A konferencia témái:

A konferencia fővédnöke: Dr. Nagy István miniszter úr (https://kormany.hu/agrarminiszterium)
Együttműködő partner: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., MNVH (http://www.hermanottointezet.hu)

 

Konferenciakötet

A konferencia előadásaiból megjelent kötet az alábbi linkeken elérhető:

Horeczki Réka (Szerkesztő), Szabó Tamás (Szerkesztő): A vidéki Magyarország a pandémia korában: IX. Falukonferencia Pécs, Magyarország : KRTK Regionális Kutatások Intézete (2022) , 250 p. REAL repozitórium elérhetőség

Program

 

 

A VIDÉKI MAGYARORSZÁG A PANDÉMIA KORÁBAN. IX. FALUKONFERENCIA
2021. szeptember 22-24., Pécs, Magtár (Dóm tér 6.)
A KONFERENCIA PROGRAMJA

Szeptember 22. szerda

9:45 – 10.30 Emlékfa ültetés Buday-Sántha Attila Professzor születése 80. évfordulója tiszteletére

Helyszín: PTE Közgazdaságtudományi Kar udvara (Pécs, Rákóczi u. 80.)

Csatári Bálint emléknap. A vidék előtt álló kihívások a pandémia árnyékában a XXI. században

 

11.45 -14.00 Regisztráció, ebéd
12.00 -12.40 Ebéd
12.40 – 13.00 Megnyitó, Köszöntők
13.00 – 14.30 Plenáris előadások I.
14.30 – 14.50 kávészünet
14.50 – 16.00 Panelbeszélgetés I.
16.00 – 18.00 Szekcióelőadások: I., II.
18.00 – 18.50 Vezetett séta a Püspökség kulturális értékeinek megtekintése
19.00 – 20.00 Vacsora
20.00 – 20.30 Orgonakoncert / Kulturális Program
21.00– 22.00 Borkóstoló

 

szeptember 23. csütörtök
Buday Sántha Attila Emléknap. A vidéki Magyarország kihívásai I.

 

 

8.00 – 14.00 Regisztráció
8.30 – 10.00 Szekcióelőadások

III., IV.

10.00 – 10.10 kávészünet

10.10 – 11.30

Plenáris előadások II.
A kormányzati tervek a vidék fejlesztésére 2021-2027
11.30-12.50 Szekció: V.

12.30 – 13.30

ebéd

13.30 – 15.00

Panelbeszélgetés II.
Szekcióelőadások VI.
15.00 – 15.20 kávészünet

15.30 – 17.00

Szekcióelőadások VII., VIII.

17.00 – 17.20

kávészünet

 

17.20 – 18.50 Szekcióelőadások VII., IV.

19.00 – 22.00

Gálavacsora

 

szeptember 24. Péntek
A vidéki Magyarország kihívásai II.

8.00 – 10.00

Regisztráció

8.30 – 10.00

Panelbeszélgetés III.

10.00 – 10.20

kávészünet

10.20 – 12.30

Szekcióelőadások IX., X.

12:30 – 12.40

Konferencia zárása

12.40 – 13.30

ebéd

 

2021. szeptember 22. szerda – 1. nap délelőtt

 

EMLÉKFA ÜLTETÉS
BUDAY-SÁNTHA ATTILA PROFESSZOR

SZÜLETÉSE 80. ÉVFORDULÓJA
TISZTELETÉRE

Kedves Kollégák, Barátok, Tanítványok!
A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete kezdeményezésére, a Magyar Regionális Tudományi Társasággal és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával közösen emlékfát ültet Prof. dr. Buday-Sántha Attila születése 80. évfordulója emlékére, tisztelete és megbecsülése jeléül, mely eseményre sok szeretettel meghívjuk.

Az esemény helyszíne és időpontja:
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar udvara (7622 Pécs, Rákóczi u. 80.)
2021. szeptember 22. szerda 10 óra

Az eseményen rövid méltatást tart:
Prof. dr. Schepp Zoltán dékán, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Prof. dr. Gál Zoltán elnök, Magyar Regionális Tudományi Társaság
Dr. Kuráth Gabriella egyetemi docens, tanítvány

Mindenkit szeretettel várunk!
Az esemény a járványügyi helyzettől függetlenül megrendezésre kerül.

Kapcsolat: Dr. Horeczki Réka horeczki.reka@krtk.hu; 30/657-6447

 

2021. szeptember 22. szerda – 1. nap délután

CSATÁRI BÁLINT EMLÉKNAP.
A VIDÉK ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK A PANDÉMIA ÁRNYÉKÁBAN A XXI. SZÁZADBAN

11.45 – 14.00      Regisztráció (Magtár Rendezvényközpont, Pécs Dóm tér 6. – Főbejárat)
12.00 – 12.40     Ebéd
12.40 – 13.00     Megnyitó; Köszöntők
13.00 – 14.30  Plenáris előadások I.
Fertő Imre (főigazgató, Közgazdaság- és Regionális Kutatások Intézete): A kistermelők túlélési stratégiái a járvány alatt
Kovács Katalin (igazgató, KRTK Regionális Kutatások Intézete): Kontrasztok: társadalmi és térbeli tagolódás a magyar vidéken
Pálné Kovács Ilona (kutatóprofesszor, KRTK Regionális Kutatások Intézete)A falvak kormányzása, trendek, esélyek
14.30 – 14.50      kávészünet
14.50 – 16.00  Panelbeszélgetés I.
16.00 – 18.50  Szekcióelőadások: I., II.
18.00 – 18.50     Vezetett séta a Püspökség kulturális értékeinek megtekintése
19.00 – 20.00    Vacsora
20.00 – 20.30    Orgonakoncert
21.00– 22.00     Borkóstoló

Panelbeszélgetés I. A vidék előtt álló kihívások (a pandémia árnyékában) a XXI. században

Levezető elnök: Szörényiné Kukorelli Irén, kutatóprofesszor emerita, KRTK Regionális Kutatások Intézete, sziren@rkk.hu

A panel idősávja: 2021 szeptember 22. 14.50-16.00 (Bonipert terem)

Vitaindítót tart:
Timár Judit (tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): A mai vidékkutatók felé mely gondolatok, irányok öröklődtek át Csatári Bálint vidékkutató iránymutatásai alapján? Miként és miért változtak a hangsúlyok? Milyen új jelentéstartalommal bővül a magyar vidék?
Lennert József (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): Milyen mértékű a vidéki depopuláció? Hogyan jellemezhető az elnéptelenedés az életképesség tükrében?
Goda Pál (ügyvezető igazgató, Agrárközgazdasági Intézet): A tudásátadás milyen szerepet játszik a vidéki településen élők humán tőke kapacitásának növelésében? Képesek és készek a vidéken élők az összefogáson alapuló lehetőségeket meglátni és kihasználni? A helyi erőforrásokra építve építenek-e stratégiát és erősítik a gazdasági helyzetüket?
Tomay Kyra (adjunktus, PTE Bölcsészettudományi Kar): A helyi közösségek, civil szervezetek és társadalmi vállalkozások képesek-e adekvált válaszokat szolgáltatni a sokkszerű változásokra? Milyen típusú beavatkozásokra lenne szükség?
Pirisi Gábor (egyetemi docens, PTE TTK FFI Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék): Ellenállóképesség kiépítése és fenntartása – a vidéki településeken megjelenő kihívásokkal szemben hogyan és milyen mértékben? (Éghajlatváltozás, depopuláció, pandémia, humán tőke csökkenő volta)

 

Szekció I. – A magyar vidék XXI századi kihívásai
Csatári Bálint emlékszekció

Szekcióvezető: Bajmócy Péter, egyetemi docens, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék bajmocy@geo.u-szeged.hu
Idősáv: 2021. szeptember 22. (szerda) 16:00-18:00 (Bonipert terem)

Felvezető előadás:
Bajmócy Péter (egyetemi docens, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék): Az Alföld falvai: út a különlegestől az általánosig

Szilvássy István (elnök, Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége): Mi a falu a XXI. században? Hagyományos vidéki településtípusok
Lennert József (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): Vidéki térfolyamatok modellezése és előrejelzése a XXI. századra – egy ágens alapú modellezési kísérlet eredményei
Vasárus Gábor László (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): A vidéki centrumok kurrens demográfiai folyamatainak környezeti hatásai és a klíma-adaptáció lehetőségei
Vida György (egyetemi adjunktus, SZTE Gazdaságtudományi Kar): A magyarországi vidék aktuális társadalmi, gazdasági és térbeli jellemzőinek néhány aspektusa
Méreiné Berki Boglárka (tudományos segédmunkatárs, SZTE Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont): Az összekapcsoló társadalmi tőke és az informalitás szerepe egy antiszegregációs beavatkozás esetében

 

Szekció II. Önkormányzati szerepvállalás a vidékfejlesztésben

Szekcióvezető: Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja (regionális tudomány), kutatóprofesszor, KRTK Regionális Kutatások Intézete, palne.kovacs.ilona@krtk.hu
Idősáv: 2021. szeptember 22. (szerda) 16:00-18:50 (Belon terem)


Hajdú Zoltán 
(kutatóprofesszor, KRTK Regionális Kutatások Intézete): Kisközségek a változó nagypolitikák homályában: a teljes magukra hagyástól a mindent megmondásig
Brucker Balázs (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): A vidéki, hegyvidéki és távoli területek, valamint intelligens falvak intergroup (RUMRA intergroup) szerepe a vidéki kistelepülések érdekeinek érvényesítésében
Pámer Zoltán (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): Területi kormányzás és területi integráció Baranya megye fejlesztési dokumentumaiban az uniós csatlakozástól napjainkig
Horeczki Réka (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): Sikeres települések a periférián
Hoffmann István (egyetemi tanár, ELTE Állam és Jogtudományi Kar): „Nem községnek való vidék”? – Fakultatív községi feladatok, különös tekintettel a COVID-19 pandémia időszakára
Kiss Márta (tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont): A helyi önkormányzatok szerepe a gyerekszegénység elleni programok működtetésében és fenntartásában a vidéki térségekben
Feketéné Benkó Kata (PhD hallgató, MATE Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola): Falvak közötti “távolságok” a településhálózatban
Lieszkovszky József Pál (egyetemi adjunktus, BCE NPRTI Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék): Közforgalmú közlekedési szolgáltatások a vidéki térségekben: állami vagy önkormányzati feladat?

 

2021. szeptember 23. csütörtök – 2. nap

BUDAY SÁNTHA ATTILA EMLÉKNAP.
A VIDÉKI MAGYARORSZÁG KIHÍVÁSAI I.

8.00 – 12.30        Regisztráció
8.30 – 10.00     Szekcióelőadások: III., IV.
10.00 – 10.10       kávészünet
10.10 – 11.30    Plenáris előadások II.
Szabó Mátyás (policy officer, European Commission DG Agriculture & Rural Development): A vidéki térségek jövőképe az unióban, a pandémia árnyékában
Juhász Anikó (Agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium): A Közös Agrárpolitika aktualitásai, a mezőgazdasági támogatások jövője
Balla Attila (vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettes, Digitális Jólét Nonprofit Kft.): Digitalizációs lehetőségek vidéken
11.30 – 12.50   Szekció: V.
12.50 – 13.30      ebéd
13.30 – 15.00  Panelbeszélgetés II.
Szekcióelőadások VI., III.
15.00 – 15.20      kávészünet
15.30 – 17.00   Szekcióelőadások VII., VIII.
17.00 – 17.20      kávészünet
17.20 – 18.50   Szekcióelőadások VII., IV.
19.00 – 22.00     Gálavacsora

 

Szekció III. Folytonosság és változás – vidéki nők válaszai a válság(ok)ra

Szekcióvezető: Váradi Mónika, tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete, varadi.monika@krtk.hu
Idősáv: 2021. szeptember 23. (csütörtök) 8:30-10:00 és 13:30-15:00

A gondoskodás női szerepei (8:30-10:00) (Belon terem)
Balogh Lídia (tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont): Laikus szüléskísérők (dúlák) egy borsodi roma közösségben
Szőke Alexandra-Geambașu Réka (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete – tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): Az óvónők helyzete és szakmai lehetőségei a jelenlegi társadalmi és gazdasági változások tükrében
Gábriel Dóra (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): A gondozás mikro-mobilitásai a vidéki Magyarországon

Gazdálkodó, vállalkozó nők (13:30-15:00) (Hárs Mihály terem)
Németh Krisztina (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): Intenzív zöldségtermesztés: túlélési vagy boldogulási stratégia? Párkapcsolat és munka összefüggései egy tanyán élő nő történetében
Farkas Judit (egyetemi docens, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék): Rurális ökoközösségek női szemmel
Csurgó Bernadett (tudományos főmunkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont): Kreatív vállalkozó nők a vidéki Magyarországon: motivációk, lehetőségek, korlátok

 

Szekció IV. Körforgásos gazdaság esélyei a vidéken

Szekcióvezető: Varjú Viktor, tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete, varju.viktor@krtk.hu
Idősáv: 2021. szeptember 23. csütörtök 8:30-10:00 és 17:20-18:50

8:30-10:00 (Bonipert terem)

Horváthné Kovács Bernadett egyetemi docens, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet): A vidékiesség szerepe a körforgásos gazdaság lehetőségeiben (az EU tagországainak osztályozási eljárása alapján)
Tóth Gergely (egyetemi tanár; MATE Bionómia Tanszék): A körforgásos gazdaság szakértők képzésének és alkalmazásának ötlete
Mezőfi Nóra – Németh Kornél (PhD hallgató, Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ – egyetemi docens, Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ): Körforgásos gazdaság esélyei és kihívásai vidéken: jó gyakorlatok értékelő elemzése
Németh Kornél – Bai Attila – Dobozi Eszter–Gabnai Zoltán – Péter Erzsébet (egyetemi docens, Pannon Egyetem Nagykanizsa, Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ – egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, kutató, Pannon Egyetem Nagykanizsa, Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ – tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar – egyetemi docens, Pannon Egyetem Nagykanizsa, Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ) : Körforgásos gazdasági modell alapú város koncepció, különös tekintettel a kis- és középvárosokra

17:20-18:50 (Belon terem)
Fogarassy Csaba (igazgató-helyettes, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet): A körforgásos gazdasági érték (Circular Economic Value – CEV) mutató használata a gyakorlatban
Raffay Zoltán (egyetemi docens, PTE Közgazdaságtudományi Kar): A vidéki turizmus és a körforgásos gazdaság
Bálint Dóra (tudományos segédmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): A telekocsizás utasszámainak változásai a COVID-19 világjárvány első évében
Mészáros Péter (ügyvivő szakértő, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar): A vidék meghatározó szerepe a körforgásos energiaellátásban

 

Szekció V. „Mindenkiben rejlik valamilyen tehetség…”
Buday-Sántha Attila emlékszekció

Szekcióvezetők:
Mezei Cecília, egyetemi docens, MATE; tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete, mezei.cecilia@krtk.hu
Mezei Katalin, egyetemi docens, Széchenyi Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar, mezei.katalin@sze.hu
Szekció idősávja: 2021. szeptember 23. (csütörtök) 11:30-12:50 (Bonipert terem)

Buday-Sántha Attila iskolateremtő tevékenységét a szakmai elhivatottságán, a tanítványai és pályatársai önzetlen támogatásán túl az a komplex szemléletmód alapozta meg, ahogyan a kutatási kérdéseit vizsgálta. Ez a komplexitás olyan egyedi, multidiszciplináris pályákra vezette, ami egyszerre tette őt vidékfejlesztővé, agrárgazdásszá és környezetkutatóvá. Úttörő volt ő a modern polihisztorok között, s példája nyomán sok tanítvány vállalt fel innovatív kutatási területet.

Novotny Gábor (osztályvezető, Pénzügyminisztérium EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya): A 2021-2027-es többéves pénzügyi keret tárgyalásainak legfőbb eredményei és tanulságai.
Goda Pál (ügyvezető igazgató, Agrárközgazdasági Intézet; egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar): Átalakuló Vidékfejlesztés
Székely Rita (Állandó Titkárság vezetője, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat): Leader program az átmeneti időszakban és 2023-tól
Erdős Katalin (adjunktus, PTE Közgazdaságtudományi Kar): Fenntarthatóság az egyetemen

 

 

Panelbeszélgetés II. Minőség és összefogás a gasztronómiában, helyi termékek készítésében és a turizmusban

Levezető elnök: Kovács Dezső, c. egyetemi tanár, kovacsd951@gmail.com
A panel idősávja: 2021 szeptember 23. 13.30-15.00 (Bonipert terem)

Vitaindítót tart:
Molnár B. Tamás (a hazai gasztro-forradalom elindítója): A hazai gasztro-forradalom 15 éve és a vidéki vendéglátásra gyakorolt hatása
Horváth Zsolt (Pannon Filharmonikusok igazgatója): Minőség és nemzetközi brand
Kovács Dezső (Baranyai Gasztrorégióért Egyesület elnöke): A baranyai gasztrorégió kezdeményezés

A gasztronómiai régió panel célja: a magyar gasztronómia helyzetének áttekintése és ehhez kapcsolódva Baranya megye gasztronómiájának, fejlődési lehetőségeinek megvitatása.
A panelben választ keresünk arra, milyen kihívásokkal kell szembe néznünk, hogy érdemesek legyünk az Európai Gasztrorégió címre. Milyen feladatokat kell megoldani, hogy a megye gasztronómiáját magasabb szintre emeljük és hogy a turizmuson és gasztro-turizmuson keresztül a megyének és Pécs városának európai láthatóságot biztosítsunk? Közösségi összefogáson keresztül meg tudunk-e felelni a magasabb követelményeknek? Lesz-e elég bizalom, együttműködési szándék és összetartó erő egy magasabb minőségi szint elérésére?

 

Szekció VI. A magyar mezőgazdaság előtt álló kihívások és munkaerőpiaci kontextusa

Szekcióvezető: Koós Bálint, tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete, koos.balint@krtk.hu
Idősáv: 2021. szeptember 23. (csütörtök) 13:30-15:00 (Belon terem)

Nigel Swain (honorary senior research fellow, University of Liverpool): Challenges of Climate, Labour and Generation Change – a Review of the Literature
Rácz Katalin (igazgató, vezető szakértő, Agrárközgazdasági Intézet): Munkaerőpiaci folyamatok az élelmiszergazdaságban
Király Gábor (kutató, Agrárközgazdasági Intézet): Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás változó foglalkoztatási környezetben
Hamza Eszter (kutató, Agrárközgazdasági Intézet): A generációváltás kihívásai a mezőgazdaságban
Koós Bálint (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete): Agrárfoglalkoztatás a COVID árnyékában

 

Szekció VII. Társadalmi, gazdasági folyamatok térbelisége – vidék a válság alatt és után

Szekcióvezető: Nagyné Molnár Melinda, egyetemi docens, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, melindamolnar@yahoo.com
Idősáv: 2021. szeptember 23. (csütörtök) 15:30-18:50

15:30-17:00 (Bonipert terem)
Nagy Dávid (doktorjelölt, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola): A közösségi közlekedés vizsgálata a környező városok elérhetősége szempontjából a Sárbogárdi járásban
Bogárdi Tünde (adjunktus, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem): Társadalmi és térbeli hátrányok a pandémia idején az oktatásban
Péter Erzsébet – Hegedűsné Baranyai Nóra – Németh Kornél (egyetemi docens, Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ – egyetem docens, Pannon Egyetem Nagykanizsa, Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ – egyetem docens, Pannon Egyetem Nagykanizsa, Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ)Átalakuló fogyasztás – a stresszre adott válaszok a világjárvány idején a dunántúli lakosság körében
Bali Lóránt (habil. docens, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet): Nemzetiségi önkormányzatiság néhány recens aspektusa
Máté Éva (tanársegéd, PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet): Városi, falusi, mindkettő, egyik sem? Társadalmi habitusvizsgálat egy Tolna megyei falu, Gerjen példáján

17:10-18:50 (Bonipert terem)
Ritter Krisztián (habil. docens, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet): A pandémia hatása a mezőgazdasági termelésre a falukutatások fényében
Kápolnai Zsombor (PhD hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem): A közösségi média szerepe Pázmánd település közösségi életében
Lőrinc Balázs (PhD hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem): Ifjúsági helyzet- és jövőkép vizsgálat Pázmándon
Mezei Martin (elemző, Agrárközgazdasági Intézet): Szuburbanizációs folyamatok vizsgálata Pázmándon
Nagyné Molnár Melinda (egyetemi docens, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet): Vis-major modell a kistelepülések túlélésében a pandémia idején

 

Szekció VIII. A helyi termékek és az új gasztronómiai kínálatok növekvő szerepe a vidéki turizmusban

Szekcióvezető:Gonda Tibor, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, gonda.tibor@ktk.pte.hu
Idősáv: 2021. szeptember 23. (csütörtök) 15:30-17:00 (Belon terem)

Pentz Mónika (PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem): A tematikus utak szerepe a német falvak turizmusának fejlesztésében
Slezák-Bartos Zsuzsanna (adjunktus, PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar): Település rendezvények kedveltsége a pandémia tükrében
Dankó László (egyetemi docens, Tokaj-Hegyalja egyetem): A food tourism fejlesztési lehetőségei a Tokaj – Zemplén desztinációban
Háló Krisztián (PhD hallgató, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola): Kézműves termékek az Ormánságban, mint gazdaságfejlesztési eszköz?
Angler Kinga (tanársegéd, PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar): Válhat-e a helyi termék turisztikai vonzerővé? 

2021. szeptember 24. péntek – 3. nap

A vidéki Magyarország kihívásai II.

8.00 – 9.30               Regisztráció
8.30 – 10.00         Panelbeszélgetés III.
10.00 – 10.20           kávészünet
10.20 – 12.30        Szekcióelőadások IX., X.
12:30 – 12.40        Konferencia zárása: Finta István
12.40 – 13.30            Ebéd

Panelbeszélgetés III. A helyes természeti erőforrásgazdálkodás lehetőségei – Gazdasági fejlődés és környezeti haszon

Levezető elnökök:
Sallee-Kereszturi Barbara humánökológus, oktató-tanácsadó, ügyvezető BARKE Iris Kft. mail@barke.hu
Póla Péter tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete pola.peter@krtk.hu
A panel idősávja: 2021. szeptember 24. (péntek) 8:30-10:00 (Bonipert terem)

A panelben vitaindítót tart:
Póla Péter (tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete)
Sallee-Kereszturi Barbara (humánökológus, oktató-tanácsadó, ügyvezető BARKE Iris Kft.)
Kovács Tibor (zoológus, természetvédelmi szakértő, elnök, Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság)
Dukay Igor (természetvédelmi szakértő, ügyvezető RENATUR)
Törjék Gábor (elnök, Egyesület Madocsáért)

Az erőforráshasznosítás során kompetenciákra, kommunikációra, koordinációra és kompromisszumokra van szükség a környezeti és a gazdasági fenntarthatóság prioritása mellett. A 21. század kihívásaira adhatnának választ azon bevált gyakorlatok, ahol helyi és regionális közösségek, vállalkozók és önkormányzatok teljeskörűen ismerték meg térségük adottságait és a helyi természeti erőforrások kezelésére, menedzsmentjére is figyelmet fordítottak. Előnyben vannak azok a települések, ahol tudatosan terveznek és az érintettek kommunikálnak egymással az erőforrások használatról, teret adva ezzel a fenntartható jövőképek és életminőséget javító szcenáriók kialakításának.

A panel a helyes természeti erőforrás-gazdálkodás lehetőségeit vizsgálja, a helyi erőforrások feltárásával, hasznosítási lehetőségeivel foglalkozik.

Szekció IX. Vidéki dzsentrifikáció és falusi turizmus a pandémia idején

Szekcióvezető:Nemes Gusztáv, tudományos főmunkatárs, KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, nemes.gusztav@krtk.hu
Idősáv: 2021. szeptember 24. 10:20-12:30/13:00 (Bonipert terem)

 

Völgyi Bence (PhD hallgató, PTE BTK Demográfia es Szociológia Doktori Iskola): Közösség és társadalom egy dzsentrifikált vidéki településen
Balogh Pál Géza (tanársegéd, PTE Bölcsészettudományi Kar): „Itt azért olyan turizmus van, és olyan minőségű vevőkör, akit tényleg érdekli ez, hogy tiszta kaját kapjon…” Termelői gyakorlatok a Káli-medencében
Tóth Péter (egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem): Társadalmi feszültségek az állandó és ideiglenes lakosok között három Balaton-felvidéki településen
Kovács Teréz (professor emerita, PTE Bölcsészettudományi Kar): Vidéki dzsentrifikciós kísérletek Erdőbénye példáján
Nemes Gusztáv – Tomay Kyra – Sulyok Judit – Orbán Éva (tudományos főmunkatárs, KRTK Közgazdaságtudományi Intézet – adjunktus; PTE Bölcsészettudományi Kar – adjunktus, Pannon Egyetem Balatoni Turisztikai Kutatóintézet – tudományos munkatárs, KRTK Közgazdaságtudományi Intézet): Vidéki dzsentrifikáció és falusi turizmus a pandémia idején

 

Szekció X. A vidék szerepe a fenntarthatóság felé vezető úton, a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei

Szekcióvezető: Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória, egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar czuppon.viktoria@gtk.uni-pannon.hu
Idősáv: 2021. szeptember 24. (péntek) 10:20-12:30 (Belon terem)

 

Lipták Katalin (egyetemi docens, Miskolci Egyetem): Helyi foglalkoztatásfejlesztési jó gyakorlatok a vidéki Magyarországon
Somogyi Viola (docens, Pannon Egyetem Mérnöki Kar): Fenntartható (szenny)vízgazdálkodás lehetőségei vidéken
Lőrincz Katalin – Formádi Katalin – Ernszt Ildikó – Sigmond Eszter (egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar – egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar – egyetemi docens, Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ – turisztikai szakértő, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar): Fenntartható(bb) fesztiválok szerepe a vidékfejlesztésben – a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa térség esettanulmánya
Minorics-Bokor Dániel (szervező, Pécsi Kosár Közösség): Helyi közösségek a fenntartható élelmiszerláncért, egy nemzetközi modell bemutatása a Pécsi Kosár Közösségen keresztül
Sulyok Judit (adjunktus, Pannon Egyetem Balatoni Turisztikai Kutatóintézet): Városi turisták vidéki környezetben = fenntartható turizmus?
László Veronika (PhD hallgató, Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola): A rövid ellátási láncok szerepe a fenntartható élelmiszerek kialakításában
Farkas Attila – Michels Ambrus – Murányi Mátyás (PhD hallgató, BCE Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola – közgazdász, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási szakterület – Mesterszakos hallgató, Central European University, Department of Environmental Sciences and Policy): Az egyéni és közösségi tájhasználat Hidvégardón
Győry Tünde (polgármester, Jásd): Fenntartható falufejlesztés? Miből? Hogyan?
Bardia Shabani (PhD hallgató, Pannon Egyetem): Do have apetite for change?