hu / en

VIII. Falukonferencia

“Végletek vidéken”

Az MTA KRTK RKI szervezésében

2017. május 18-19.

 

Az MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete 1991-ben szervezte az első falukonferenciát, melynek sikere hagyományt is teremtett, 2007-ig hét, a vidékkel és a falvakkal foglalkozó tudományos konferencia került megrendezésre. Konferencián célja a hagyomány felélesztésén túl a vidékkel foglalkozó kutatók, elméleti és gyakorlati szakemberek számára olyan fórum teremtése, amely teret ad kutatási eredmények ismertetésére, napi gyakorlati problémák megvitatására, sikeres projektek bemutatására egyaránt. Az elmúlt évtizedben is sokat változott (sajnos jórészt romlott) a vidéki Magyarország helyzete. Van miről beszélni, van miről vitatkozni a vidékkutatóknak. A vidék sorsa iránt érdeklődők számára színvonalas szakmai programot kínáló rendezvény célja az is, hogy segítse az újraformálódó hazai vidékkutatói hálózat megerősítését.

Program

2017. május 18.

10.30 – 11.00 REGISZTRÁCIÓ
11.00 – 15.15 PLENÁRIS ÜLÉS
11.00 – 11.30 köszöntők
  • Kovács Teréz ny. tudományos tanácsadó, egyetemi tanár PTE BTK,
  • V. Németh Zsolt államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium,
  • Kis Miklós államtitkár, Miniszterelnökség
11.30 – 11.50 Czene Zsolt A vidéki térségek fejlesztési lehetőségei az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tükrében
11.50 – 12.10 Finta István Önkormányzati feladatok, funkciók és a vidékfejlesztés összefüggései
12.10 – 12.30 Raskó György Javaslat a megfogyatkozott lélekszámú falvak településszerkezetének átalakítására
12.30 – 13.20 EBÉDSZÜNET
13.20 – 13.40 Podmaniczky László Új irányok a mezőgazdaság támogatási rendszerében
13.40 – 14.00 Kovách Imre Földhasználat, földtulajdon: gazdaság, hatalom, társadalom
14.00 – 14.20 Swain, Nigel –
Kovács Katalin
Agricultural Production and Rural Perspectives in Hungary in the Central European Context
14.20 – 14.40 Fertő Imre Élhetünk-e mezőgazdaság nélkül Kelet-Közép-Európában?
14.40 – 15.15 KÁVÉSZÜNET
15.15 – 18.30 Panelviták
15.15 – 16.45 Panelvita 1 vitaindító előadások
gazdaság és társadalom
moderátor: Csatári Bálint
Csatári Bálint: magyar vidék-képek és képtelenségek

Koós Bálint: Foglalkoztatási lehetőségek/lehetetlenségek a rurális terekben

Németh Nándor: Örökös újrakezdés

Rácz Katalin: A szociális szövetkezetek mozgástere a helyi gazdaságfejlesztésben

Tímár Judit: A magyarországi vidéki marginalizáció láthatatlansága a nemzetközi kutatásokban

15.15 – 16.45 Panelvita 2 vitaindító előadások
táj- és környezetvédelem
moderátor: Póla Péter
Hoyk Edit: A multifunkciós mezőgazdaság modell alkalmazásának hatása a hazai vidéki térségek környezeti állapotára

Kiss Gábor: Összhangban a tájjal – A térségfejlesztés naturparki modellje

Sallee-Kereszturi Barbara: Egészég, környezet, jólét

Szlávik János: A Local Agenda Program esélyei Magyarországon

Eperjesi Tamás: Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban

17.00 – 18.30 Panelvita 3 vitaindító előadások
együttműködések, konfliktusok, innovációk
moderátor: Kovács Dezső
Kovács Dezső: Vidéki Mozaik – Együttműködések, konfliktusok, innovációk

Szörényiné Kukorelli Irén: Kihívások és válaszok: a rurális innováció szerepe

Kujáni Katalin: Az innovatív REL együttműködések akadályai a magyar vidéken

Megyesi Boldizsár: A helyi élelmiszer jó híre: hogyan őrizhető meg egy közjószág értéke?

Nemes Gusztáv: Paradigmák ütközőpontján – a Nivegyház projekt

17.00 – 18.30 Panelvita 4 vitaindító előadások
klímaadaptáció, energetika
moderátor: Varjú Viktor
Csák László: Az energiahatékonyság és a megújuló energiák vidéken – ismerjük a mértéket?

Somogyvári Márta: Lokális energiarendszerek és vidékfejlesztés – az atom árnyékában

Baranyai Nóra: Klímaadaptáció – város-vidék ellentét

Kemény Gábor: Klímaváltozás és öntözésfejlesztés – vízórát a kutakra?

Béres András: Falusi környezetvédelem: csak füstölgünk?

18.30 – 20.00 vacsora – A Mecseki Zöldút Egyesület helyi termékeinek kóstolója

2017. május 19.

8.30 – 11.20 SZEKCIÓ ELŐADÁSOK Az egyes szekciók programja
11.20 – 11.30 Szanyi Tibor (képviselő, EU Parlament) Az “európai okosfalvak” koncepció ismertetése
11.20 – 13.00 pódium beszélgetés
moderátor: Finta István
A beszélgetés résztvevői:

Gelencsér Géza – Koppányvölgye Vidékfejlesztési Egyesület elnöke

Hárs József – Bóly polgármestere, Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület elnöke

Kárpáti Jenő – Magyarszék polgármestere

A pódiumbeszélgetés fő témái:

demográfiai kihívások,
vidéki munkaerőpiaci feszültségek,
együttműködések, hálózatosodás lehetőségei és korlátjai

13.00 A KONFERENCIA ZÁRÁSA, EBÉD