hu / en

Profilkép

Berki Márton

tudományos munkatárs

email cím berki.marton@krtk.hun-ren.hu

Tanulmányok Tanulmányok

2009 - Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Okleveles geográfus (Regionális elemző szakirány)

2012 - KOTK (Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ)
Idegenvezető

2014 - Eötvös Loránd Tudományegyetem
Földtudományi Doktori Iskola, Földrajz–Meteorológia Doktori Program
PhD

Munkahelyek Munkahelyek

2012 - PhD-hallgató
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék

2016 - Tudományos segédmunkatárs
Magyar Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet

2018 - Egyetemi tanársegéd
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

2018 - Egyetemi adjunktus
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

2021 - Tudományos munkatárs
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete, Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály

Felsőoktatási tevékenység Felsőoktatási tevékenység

2014 - Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Kutatási területek Kutatási területek

városföldrajz

kulturális földrajz

térelméletek

Publikációk Publikációk

2022Berki, M. (2022): The ‘Social’ Within Our Walls: Stamped Bricks as Hidden Socio-Material Entanglements. cultural geographies, OnlineFirst, pp. 1–18.

2021Bottlik, Zs. – Berki, M. – Jobbitt, S. (eds.) (2021): Power and Identity in the Post-Soviet Realm: Geographies of Ethnicity and Nationality After 1991. Ibidem-Verlag, Stuttgart

2019Kőszegi, M. – Barta, G. – Illés, T. – Berki, M. (szerk.) (2019): Etnikai földrajzi kutatások a posztszovjet térségben. ELTE TTK, Budapest

2019Berki, M. – Halász, L. (szerk.) (2019): Budapesttől Berlinig: Interdiszciplináris kalandozások. ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Budapest

2018Berki, M. – Sivadó, B. (2018): ‘...the opium of the people’? Religiosity in socialist new towns. Belgeo: Revue Belge de Geographie, 4, pp. 1–17.

2018Baji, P. – Berki, M. – Izsák, É. (2018): Transformation Processes of the City Center of Budapest: From Historical Development to the New Economy. Space and Economy: Brazilian Journal of Economic Geography / Espaço e Economia, 7(13), pp. 1–24.

2018Czirfusz, M. – Jelinek, Cs. – Berki, M. (2018): Marxista nézetek a térről és térbeliségről. In: Faragó, L. (szerk.): Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 143–164.

2018Fabók, M. – Berki, M. (2018): Új materialista relacionális térelméletek: a reprezentáción túl, a szövevények hálójában. In: Faragó, L. (szerk.): Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 325–348.

2017Helbrecht, I. – Izsák, É. – Dirksmeier, P. – Berki, M. – Schlueter, S. (2017): The changing nature of labour protest: Comparing the fragmentation of protest rituals on May 1st in Berlin and Budapest. Hungarian Geographical Bulletin, 66(2), pp. 95–111.

2017Berki, M. (2017): A földrajzi lépték változó értelmezése és a cselekvőhálózat-elmélet. Földrajzi Közlemények, 141(3), pp. 203–215.

2017Berki, M. (2017): Érzékelt tér, elgondolt tér, megélt tér: A térbeliség trialektikája egy budapesti barnamező-rehabilitációs beruházás példáján. Tér és Társadalom, 31(2), pp. 23–43.

2016Berki, M. (2016): Economic Restructuring and Social Polarisation in Kazincbarcika and its Region. In: Szirmai, V. (ed.): “Artificial Towns” in the 21st Century: Social Polarisation in the New Town Regions of East-Central Europe. Institute for Sociology, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 217–244.

2015Berki, M. – Halász, L. (2015a): Social Well-Being in the Hungarian Metropolitan Regions: An Empirical Application of the Stiglitz Report. Deturope: Central European Journal of Tourism and Regional Development, 7(2), pp. 233–257.

2015Berki, M. (2015): A térbeliség trialektikája. Tér és Társadalom, 29(2), pp. 3–18.

2014Berki, M. (2014): Az egykori ipari területek funkcióváltásának példái Budapesten: A posztszocialista kontextus és a földrajzi lépték szerepe az átalakulásban. PhD-értekezés, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, Budapest

2014Berki, M. (2014): Return to the Road of Capitalism: Recapitulating the Post-Socialist Urban Transition. Hungarian Geographical Bulletin, 63(3), pp. 319–334.

2014Berki, M. – Halász, L. (szerk.) (2014): A társadalom terei, a tér társadalma: Megújulás és fenntarthatóság a város- és térségfejlesztésben. Art Webber Studio, Budapest

2012Berki, M. (2012): Post-1990 Urban Brownfield Regeneration in Central and Eastern Europe: A Theoretical Concept. In: Csapó, T. – Balogh, A. (eds.): Development of the Settlement Network in the Central European Countries: Past, Present, and Future. Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg, pp. 137–144.

2012Berki, M. (2012): Post-Socialist Transformation of Former Industrial Areas: A Case Study of Soroksári Road, Budapest. In: Szirmai, V. – Fassmann, H. (eds.): Metropolitan Regions in Europe. Austrian–Hungarian Action Fund, Budapest–Wien, pp. 83–99.

Tanulmányutak Tanulmányutak

2016II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Ukrajna)

2017Charles University (Prága, Csehország)

2017II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Ukrajna)

2018Vrije Universiteit Brussel (Brüsszel, Belgium)

2018II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Ukrajna)

2021Alexandru Ioan Cuza University (Iasi, Románia)

2022Creative Youth Association Limes (Slavonski Kobaš, Horvátország)

Előadások Előadások

Nyelvtudás Nyelvtudás

angol (felsőfok)

német (középfok)

Díjak,elismerések Díjak,elismerések

2018Kar Kiváló Oktatója (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar)