hu / en

Profilkép

Velkey Gábor Dániel

tudományos munkatárs

Tanulmányok Tanulmányok

1981 - Földes Ferenc Gimnázium
spec. matematika tagozat
gimnáziumi érettségi

1987 - József Attila Tudományegyetem
Természettudományi Kar
matematika, földrajz, filozófia szak, középiskolai tanár

1991 - Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
szociológus, szociálpolitikai szakirány

2011 - Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
a közgazdaságtudomány doktora (PhD)

Munkahelyek Munkahelyek

2002 - MTA Regionális Kutatások Központja
Békéscsabai Kutatócsoport
tudományos segédmunkatárs

2006 - Békéscsaba MJV Önkormányzata
alpolgármester

2007 - Tessedik Sámuel Főiskola
Rektori Hivatal
ügyvivő szakértő

2010 - Magyar Köztársaság Országgyűlése
országgyűlési képviselő

2012 - MTA RKK
Alföldi Tudományos Intézet
Békéscsabai Csoport
tudományos munkatárs

2021 - MTA KRTK
RKI
ATO (Békéscsaba)
tudományos munkatárs, csoportvezető

2023 - ELKH KRTK
RKI
ATO (Békéscsaba)
tudományos osztályvezető

2023 - HUN-REN KRTK
RKI
ATO (Békéscsaba)
tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység Felsőoktatási tevékenység

2002 - Kőrösi Csoma Sándor Főiskola
óraadó tanár

2009 - Tessedik Sámuel Főiskola
Gazdasági Főiskolai Kar
címzetes főiskolai docens

2018 - Szent István Egyetem
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
félállású főiskolai adjunktus

2020 - Gál Ferenc Főiskola
Gazdasági Kar
főiskolai docens

2020 - Gál Ferenc Egyetem
Gazdasági Kar
főiskolai docens

2020 - Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
óraadó tanár

Kutatási területek Kutatási területek

Helyi társadalom, helyi politika, önkormányzatok

szociálpolitika, helyi szociálpolitika, hátrányos helyzetű térségek foglalkoztatáspolitikája

oktatáspolitika, szakképzés, iskolai szegregáció

Publikációk Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék: Magyar Tudományos Művek Tára

Tanulmányutak Tanulmányutak

Előadások Előadások

Nyelvtudás Nyelvtudás

angol (ír, olvas)

Díjak,elismerések Díjak,elismerések

2003A “Pro regione – Alföldért” egyik díjazottja az RKK Békéscsabai Osztálya kollektívájának tagjaként