hu / en

RELOCAL – RESITUATING THE LOCAL IN COHESION AND TERRITORIAL DEVELOPMENT (2016-2020)

"Resituating the local in cohesion and territorial development - A helyiek újbóli elhelyezése a kohézióban és a területfejlesztésben" - RELOCAL az EU Horizon 2020 programban támogatott kutatási projekt

Az EU Horizont 2020 támogatást élvezett kutatási projekt “A helyiek újbóli elhelyezése a kohézióban és a területfejlesztésben” – RELOCAL célja azon tényezők azonosítása volt, amelyek meghatározzák az európai politikák helyi hozzáférhetőségét, a helyi képességeket a szükségletek és az egyenlőségi igények artikulálását, valamint az európai lehetőségstruktúrák kiaknázására irányuló helyi kapacitásokat. A projekt olyan helyi kontextusok (városok és régióik) esettanulmányain alapult, amelyek a területi igazságosság szempontjából a fejlesztési kihívásokat példázzák. Az esettanulmányok helyszíneit tehát úgy választották ki, hogy lehetővé tegyék a különböző intézményi kontextusok kiegyensúlyozott képviseletét.

A területi igazságosság magában foglalja a társadalmilag értékes erőforrások és a felhasználási lehetőségek igazságos és méltányos térbeli elosztását. Az egyenlőtlen területfejlesztés kihívásának kezelésében a területi kohézió a társadalmi és gazdasági kohézióval együtt az európai politika egyik fő céljává vált. A területi egyenlőtlenségek fennmaradása és súlyosbodása az Európai Unióban, valamint a gazdasági válság és a megszorítások okozta bizonytalanság azonban még ezt a kohéziós jövőképet is veszélyezteti. A lehetőségekhez való hozzáférés, az általános érdekű szolgáltatások és az alapvető infrastruktúrák elérhetősége tekintetében a méltányosság célja – függetlenül a lakóhelytől – egyre nehezebben és drágábban valósítható meg. Ennek a helyzetnek egyik fontos következménye, hogy az európai kohéziót – mind politikai keretként, mind elvként – közvetlenebbül kell összekapcsolni a helyi igényekkel és a helyi léptékkel. A helyalapú és endogén regionális fejlesztés, valamint a területi tőke és eszközök hatékonyabb felhasználása csak néhány olyan megközelítés, amelyet a kohéziós, területfejlesztési és egyéb uniós politikák nagyobb mértékű helyi irányultságának elősegítése érdekében hoztak fel.

A RELOCAL projekt alulról felfelé irányuló perspektívát javasolt többszintű kontextusban. Abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a települések és funkcionális tereik jelentik azt a kontextuális csomópontot, ahol az egyének és a területi igazságosság közötti kapcsolat kibontakozik. Ezért a RELOCAL projekt fő logikája az volt, hogy hozzájáruljon a területi igazságossággal és a területi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos tudásbázis koncepcionális és empirikus bővítéséhez, valamint hozzájáruljon a területi igazságosságot és a társadalmi-gazdasági jólétet elősegítő politikák meghatározásához a kormányzás különböző szintjein.

A projekt támogatója: Európai Unió, Horizon 2020
Időtartam: 01.10.2016 – 06.30.2020
Konzorciumvezető: Kelet-Finnországi Egyetem
Témavezető az RKI részéről:: Kovács Katalin
A projekt honlapja

2024

Máj

23

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >
a

2024

Máj

23

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >