hu / en

Elválaszt és összeköt – a határ. Társadalmi-gazdasági változások az osztrák-magyar határ menti térségben

 

 

ELVÁLASZT ÉS ÖSSZEKÖT – A HATÁR. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI VÁLTOZÁSOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TÉRSÉGBEN
 
Szerkesztette::
Nárai Márta – Rechnitzer János
 
Pécs – Győr
 
MTA Regionális Kutatások Központja
 
1999
 
307 oldal
 
ISBN 963 9052 13 2

 

ltók. hiszen a határrégióban a nyolcvanas évek végére soha nem látott mértékben felélénkültek a gazdasági, társadalmi, politikai, intézményi és termézetesen a személyek közötti kapcsolatok, s azok egyre sokoldalúbb struktúrákat alkottak, miközben a pozitív és a negatív hatások egész sorozatát indukálták.

A nyolc tanulmány megkísérli átfogni az osztrák-magyar határrégió jellemőit. A felvezető tanulmánya határ menti együttműködések rendszerét vizsálja Európában és Magyarországon (Rechnitzer János). Az osztrák-magyar határtérség változásának főbb irányainak, azok tartalmi és formai kereteinek felvillantása után (Rechnitzer János) alapos értékelést olvashatunk a határ menti térségekről, mint élettérről, s annak változásáról az ott élők véleménye lapján (Nárai Márta). Bemutatjuk az egyének és közösségek megítélését a határról és a másik oldalról (Hardi Tamás), értékeljük a sajtóban kialakított képeket a szomszédokról (Izsák Éva). A gazdasági blokkban nem a szokásos elemzéseket találjuk meg, hanem a határ menti vállalkozások jövőképének alakulását (Dőry Tibor), a kisvállalkozások, s különösen a nők által vezetett szervezetek alkalmazkodásába és gondjaiba kalauzoljuk el az olvasót (Szörényiné Kukorelli Irén), végül a munkaerőpiac sajátosságait tárjuk fel két határ menti megye példáján (Csapó Tamás).

E tanulmánykötetet hasznosan forgathatják a határrégiókban élők, e sajátos területi szerkezettel foglalkozók, a helyi. területi, de az országos politikusok és mindazok, akiket érdekel a hazai térszerkezet átalakulása, illetve annak hatása a különféle területi dimenziókban. A kötet megjelenését és az ahhoz kapcsolódó kutatásokat a PHARE CBC program támogatta, illusztrálva ezzel, hogy a regionális tudomány is hozzájárulhat a határrégió alakításához a jelenlegi folyamatok regisztrálásával és a jövőbeli trendek felvázolásával.

 

Kapcsolódó fileok

 

2024

Máj

22

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >
a

2024

Máj

22

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >