hu / en

The West Transdanubian Region – Past Present and Future

The West Pannon Regional Development Agency and the West Pannon Regional Development Council, in collaboration with HAS Centre for Regional Studies West Hungarian Research Institute published a book titled “West Transdanubian Region – Past Present and Future”, which seeks to map the processes shaping the region in the past decade, with a special focus on development policy initiatives and cohesion processes. The editor of the book is Mihály Lados, the director of the HAS Centre for Regional Studies West Hungarian Research Institute. The book is available in electronic format at the link below (hungarian, 11 Mb).

 

 
Edited by
Béla Baranyi
István Fodor
 
Hungarian Academy of Sciences
Centre for Regional Studies
 
Debrecen–Pécs
2009
 
232 p.

 

A világban zajló és Magyarországot is hátrányosan érintő gazdasági válságfolyamatok ismételten a tudományos és a szakmai érdeklődés homlokterébe helyezték az újraiparosítás kérdéseit, különös tekintettel a kelet-közép-európai térség rendszerváltó országaira. Ez ugyanis az a térség, amelynek országaiban a korábbi politikai és gazdasági-társadalmi rendszerváltó folyamat eredményeként különösen intenzív dezindusztrializációs folyamat zajlott le. Az ipar erőteljes leépülése komoly gazdasági-társadalmi és szociális problémákat eredményezett az Európai Unióhoz nemrég csatlakozott országokban, köztük hazánkban is.
A fölöttébb aktuálissá vált újraiparosítás kérdéskörén belül – a globális klímaváltozás folyamataival összefüggésben – különös hangsúlyt kapnak napjainkban a környezetipar szerepével kapcsolatos kérdések. Egyre markánsabbak azok a szakmai álláspontok, hogy az újraiparosításban, köztük a régiók újraiparosításában kiemelt jelentőséggel bír a környezetipar, amely – a tudomány eredményeire támaszkodva – nemzetközi szinten és hazai körülmények között is várhatóan a legdinamikusabban bővülő piaccal rendelkező iparág. Az egyre erősödő ágazat igen nagy lehetőségeket rejt magában a magyar környezetipari tevékenységet végző vállalatok versenyképességének növelésében is.
A könyv tanulmányai a környezetipar magyarországi sajátosságait és lehetőségeit mutatják be, egy-egy fejezettel kitérve az iparág különböző szegmenseire. A fejezetek tárgykörei abból a felismerésből indultak ki, hogy a környezetipar valószerű lehetőséget nyújt az innovatív ipar alapú regionális fejlesztéshez. A könyv igyekszik nemzetközi kitekintéssel is elősegíteni a Magyarországra vonatkozó következtetések levonását. A magyar jellegzetességeket figyelembe véve a tanulmánykötet hangsúlyos szerepet szán a biomassza alapú megújuló energiatermelésnek, valamint a hulladékkezelés kapcsolódó kérdéseinek is. A jelenleg a környezetvédelmi viták homlokterében álló klímaváltozással és annak környezetipari aspektusaival ugyancsak több fejezet foglalkozik.
A környezetipar kérdéseivel összefüggő legújabb kutatási eredményeket összegző tanulmánykötet angol nyelven jelent meg, az MTA Regionális Kutatások Központja fennállásának 25 éves jubileuma, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Bízunk benne, hogy a neves szakemberek közreműködésével, a Baranyi Béla és Fodor István professzorok által szerkesztett tanulmánykötet jelentős mértékben hozzájárul a magyar régiók újraiparosításával kapcsolatban felmerülő feladatok szakmai megalapozásához és megvalósításához, nem utolsó sorban pedig a hazai tudományos közönség érdeklődése mellett, a környezetiparral kapcsolatos magyar tudományos eredmények határon túli megismertetéséhez is. A fentiek előrebocsátásával ajánljuk a tanulmánykötetet az érdeklődők, különösképpen pedig a téma elméleti és gyakorlati kérdéseivel egyaránt foglalkozó szakemberek figyelmébe.

 

2024

May

22

M

T

W

T

F

S

S

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Next month >
a

2024

May

22

M

T

W

T

F

S

S

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Next month >