hu / en

Hajdú Zoltán a PTE Földrajzi és Földtudományi Intézet Prinz-díjában részesült

Intézetünk Dunántúli Tudományos Osztályának tudományos tanácsadója, Hajdú Zoltán a PTE Földrajzi és Földtudományi Intézet Prinz-díjában részesült

2023. április 24-én adták a 2021 és 2022 évi Prinz-díjakat a Pécsi Tudományegyezem Földrajzi és Földtudományi Intézetében. Intézetünk Dunántúli Tudományos Osztályának tudományos tanácsadója, Hajdú Zoltán, Intézetünk tudományos tanácsadója is a kitüntetettek között szerepelt.

Hajdú Zoltán geográfus, az MTA doktora (2002). 1977 óta a Dunántúli Tudományos Intézet (és jogutódjainak) kutatója, 2002-től tudományos tanácsadó. A JPTE majd a PTE Földrajzi Intézetében 1992 és 2009 között másodállású egyetemi docens, a Történeti és Politikai Földrajzi Tanszék első vezetője, a Doktori Iskola Történeti és Politikai Földrajzi tématerületének felelőse. Kutatási témái a közigazgatási földrajzra, annak történeti és aktuális – politikai – összefüggéseire koncentrálnak. A „Magyarország közigazgatási földrajza” c. monográfiája a témakör alapirodalmának minősül. Hazai és nemzetközi konferenciák állandó előadója. Publikációi rendszerint komoly szakmai visszhangot váltanak ki. Tudományos eredményeit 15 könyvben, 401 könyvfejezetben és tudományos közleményben jelentette meg, 18 kötetet szerkesztett. Ismert hivatkozásainak száma: 1335.

Új tudományos eredményei: a (Tokaj) hegyaljai városi jellegű települések funkcióinak és hierarchikus rendjének vizsgálata; a településhálózat és közigazgatási területszervezés kapcsolata a Dél-Dunántúlon; a magyar közigazgatás területi struktúráinak hosszú távú átalakulási folyamatainak meghatározása; a földrajzi jellegű közigazgatási reformtervek feltárása, a Kárpát-medence, mint geopolitikai tér elemzése. Pályája kezdetétől részt vesz a felsőoktatásban a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi, Közgazdaságtudományi, Természettudományi, valamint Állam- és Jogtudományi Karán. Számtalan diákot segített témavezetőként, konzulensként szakmai karrierjében. Témavezetésével 14 hallgató szerzett PhD-fokozatot a földtudományok, a regionális tudományok és a politikatudományok területén.

Alkalmazott kutatási tevékenysége évtizedek óta szolgálja a hazai területfejlesztési, területszervezési kormányzati munkát. Közigazgatás-földrajzi elemzéseivel hozzájárult a hazai régióépítéshez, a városhálózati kapcsolatok formálásához. Az utóbbi években több olyan együttműködés, kutatás vezetője, résztvevője volt, amelyek a határon átnyúló együttműködéssel, a Kárpát-medence, illetve a Balkán államainak területpolitikájával foglalkoztak. Az MTA Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának tagja. 2004–2007 között az MTA közgyűlésének doktor képviselője, 2011-ig az MTA Társadalomtudományi Szakbizottságának tagja volt.

Tudományos közéleti személyisége általánosan elfogadott, több alkalommal tüntették ki (Pro Geographia, Pro Régió, Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Szádeczky-Kardoss Elemér-díj, Baranya Megye Tudományos Díja, Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, Lóczy Lajos-emlékérem).

 

2024

Máj

23

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >
a

2024

Máj

23

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >