hu / en

A területi kutatások csomópontjai

 

 

 

 
A TERÜLETI KUTATÁSOK CSOMÓPONTJAI

 
Szerkesztette:
Barta Györgyi
Beluszky Pál
Földi Zsuzsa
Kovács Katalin

Pécs

 
MTA Regionális Kutatások Központja
 
2010
 
531 old.

 

 
Magyarországon az 1980-as években új tudományág jelent meg, a társadalom életének térbeli vonatkozásait kutató, a közgazdaságtudomány, a humánföldrajz, a város- és faluszociológia eredményeit és módszereit ötvöző regionális tudomány. E tudományág meghonosításában kiemelkedő szerepet játszott Enyedi György akadémikus. A regionális tudomány számos művelője Enyedi György kutatásainak nyomdokában jár; szerteágazó kutatói és tudományszervező munkássága során szinte minden regionális szakember tanítványává, munkatársává, tisztelőjévé vált. A nyolcvanadik születésnapjára megírt kötetben közülük néhányan Enyedi György gazdag munkásságának főbb témáit gondolják tovább az alábbiak szerint:

  • Süllyedő és emelkedő falvak
  • Urbanizáció
  • Városok a nemzetközi térben
  • Társadalom, gazdaság, közigazgatás a területi folyamatokban
  • Társadalmi-területi egyenlőtlenségek – területi politika

A témához kapcsolódó írások Enyedi tanulmányokra reflektálnak, folytatják  azok gondolatmenetét, vagy éppen vitába szállnak azok tartalmával. A kötet a gazdag kutató tevékenység tisztelgő továbbszövése.

 

 

2024

Máj

30

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >
a

2024

Máj

30

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >