hu / en

A Kárpát-medence régiói

Könyvsorozat     A Kárpát-medence régiói című sorozat célja, hogy bemutassa a Kárpát-medence magyarországi és határon kívüli régióinak természeti, társadalmi, települési és gazdasági állapotát, értékelje a transzformációs időszakban bekövetkezett változásokat, elhelyezze a régiókat az európai gazdasági térben, és ismertesse a fejlesztési elképzeléseket. A kötetek szerzői határon túli magyar kutatók, akik e munkájukkal a magyar regionális […]

Modern Regionális Tudomány Szakkönyvtár

  Hardi Tamás: Duna stratégia és területi fejlődés Budapest : Akadémiai Kiadó, 2012. 293 p. ISBN 978 963 05 9243 7     Enyedi György: Városi világ Budapest : Akadémiai Kiadó, 2012. 186 p. ISBN 978 963 05 9232 1     Rechnitzer János – Smahó Melinda:  Területi politika Budapest : Akadémiai Kiadó, 2011. 470 p. […]

Alföldi Tanulmányok

Évkönyvek ISSN 0139-3545     Csatári Bálint (főszerk.) – Ekéné Zamárdi Ilona – Timár Judit (szerk.): Alföldi tanulmányok 19. (2002-2003) Migráció és az Alföld. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány, 2003. 186 p.       Csatári Bálint (főszerk.) – Rakonczai János – Timár Judit (szerk.): Alföldi tanulmányok 18. (2000-2001) EU és az Alföld. Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány, 2001. 215 p.     […]

Kutatói bibliográfiák

Könyvsorozat     Sziráki Zsuzsanna (szerk): Fodor István műveinek bibliográfiája 1968-2008 Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2008. 38 p. (Kutatói bibliográfiák; 5.) ISBN 963 9052 99 4  PDF (154 K)       Sziráki Zsuzsanna (szerk): T. Mérey Klára műveinek bibliográfiája 1953-2007 Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 44 p. (Kutatói bibliográfiák; 4.) ISBN 963 9052 80 2   PDF (170 K)   […]

Studia Regionum

Könyvsorozat     Az 1987-ben indult Studia Regionum (korábban: Területi és Települési Kutatások) című könyvsorozat változatos tematikájú kötetei az MTA Regionális Kutatások Központja vezető kutatóinak több éves egyéni tudományos kutatómunkájának eredményeit tükrözik. E monográfiák – amelyeknek többsége akadémiai értekezések, doktori munkák alapján készült – ma már a regionális tudomány művelésének és oktatásának nélkülözhetetlen alapmunkái.   […]

Trieszt – Fiume : Két szomszédos kikötő versengése az első világháborúig

    Trieszt – Fiume : Két szomszédos kikötő versengése az első világháborúig Erdősi Ferenc Pécs MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2022 348 oldal ISBN 978 615 5949 128         A mai szabadkikötő-választás mellett és egy harmadik kikötő, Koper felzárkózása ellenére, a 20. század eleji piacterület-struktúra tartósnak bizonyult. A német kikötők továbbra […]