hu / en

Profilkép

Mikle György

tudományos munkatárs

Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály

email cím mikle.gyorgy@krtk.hun-ren.hu

Tanulmányok Tanulmányok

2016 - Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
okleveles geográfus

2020 - Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskola, Földrajz–Meteorológia Program
PhD

Munkahelyek Munkahelyek

2021 - Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet
tudományos segédmunkatárs

2023 - Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet
tudományos munkatárs

2023 - Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály
tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység Felsőoktatási tevékenység

2021 - Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
óraadó

Kutatási területek Kutatási területek

vidékföldrajz

történeti földrajz

Publikációk Publikációk

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10055911

2023Mikle György (2023): A települési lélekszám differenciáló szerepe: A hazai „települési lépcső” történeti vizsgálata, 1720–1910. Területi Statisztika, 63. 3. 381–420.

2022Mikle György (2022): Puszták az OTK előtt és után Komárom megyében. In: Horváth, Gergely Krisztián (szerk.) Ellenszélben : Településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben. Budapest, Magyarország : Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) pp. 195– 216.

2022Mikle György (2022): On diverging roads? Patterns of territorial development in the CzechoslovakHungarian border zone (1910 – 1941). Geografický časopis, 74. 4. 357–377.

2022Mikle György (2022): Szétfejlődés vagy útfüggőség? Trianon hatásai a fejlettség földrajzi különbségeire a történeti Esztergom és Komárom vármegyék területén. Tér és Társadalom, 36. 1. 19–39.

2022Mikle, György – Randelli, Filippo (2022): The evolution of rural areas influenced by large-scale farming: four case studies from Hungary. GeoJournal, 15. 1. 12–24.

2020Mikle György (2020): Long-term transformation of Hungarian manors: The relevance of the rural restructuring approach and the concept of the precariat. Journal of Rural Studies, 77. 105–112.

2019Mikle György (2019): A vidék újrastrukturálódása és a prekariátus fogalma a majorok kutatásának szemszögéből. Földrajzi Közlemények, 143. 3. 236–249.

2018Mikle György (2018): Irányzatok a brit vidékföldrajzban. Tér és Társadalom, 32. 2. 93–109.

2017Győri Róbert – Mikle György (2017): A fejlettség területi különbségeinek változása Magyarországon, 1910–2011. Tér és Társadalom, 31. 3. 143–165

Tanulmányutak Tanulmányutak

Előadások Előadások

Nyelvtudás Nyelvtudás

Díjak,elismerések Díjak,elismerések