hu / en

Profilkép

Timár Judit

tudományos főmunkatárs

email cím timar.judit@krtk.hun-ren.hu

saját weboldal http://rkk.hu/hu/cvs/timar_judit.html

Tanulmányok Tanulmányok

1978 - József Attila Tudományegyetem
Természettudományi Kar
matematika-földrajz szakos középiskolai tanár

1980 - József Attila Tudományegyetem
Természettudományi Kar
egyetemi doktor

1995 - MTA, Budapest
a földrajztudomány kandidátusa

2014 - Debreceni Tudományegyetem
habilitált doktor, a földtudományok területén

Munkahelyek Munkahelyek

1978 - Általános iskola, Pilisvörösvár
tanár

1982 - MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
Békéscsabai Osztály
tudományos munkatárs

1984 - MTA RKK
Alföldi Tudományos Intézet
Békéscsabai Osztály
tudományos munkatárs

1995 - MTA RKK
Alföldi Tudományos Intézet
Békéscsabai Osztály
tudományos osztályvezető

2000 - MTA RKK
Alföldi Tudományos Intézet
Békéscsabai Osztály
tudományos főmunkatárs

2013 - MTA KRTK
RKI
Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsaba
tudományos főmunkatárs

2013 - Debreceni Egyetem
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
félállású docens

2016 - ELTE
TTK
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
félállású docens

2021 - MTA KRTK
RKI
Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsaba
nyugdíjas félállású tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység Felsőoktatási tevékenység

1985 - Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
óraadó tanár

1991 - Kőrösi Csoma Sándor Főiskola
óraadó tanár

1994 - Debreceni Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdasági Kar, Szarvas
óraadó tanár

1995 - József Attila Tudományegyetem/SZTE
TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
óraadó tanár

2002 - József Attila Tudományegyetem /SZTE
Földtudományi Doktori Iskola
témavezető oktató

2012 - SZIE
Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
témakiíró oktató

2013 - Debreceni Egyetem
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
félállású docens

2013 - Debreceni Egyetem
Földtudományi Doktori Iskola
témakiíró oktató

2016 - ELTE
TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
félállású docens

2016 - ELTE
Földtudományi Doktori Iskola
félállású docens

Kutatási területek Kutatási területek

szuburbanizáció, dzsentrifikáció, a városszerkezet átalakulásának elméleti kérdései, alföldi sajátosságai

a város-vidék peremzóna, tanya-város, falu-város, centrum-periféria kapcsolatok átalakulásának társadalomföldrajzi jellemzői, területfejlesztési vonatkozásai

a nemek, a fogyatékkal élők, marginalizált társadalmi csoportok földrajza, társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek

térelméleti kérdések

a társadalomföldrajz gondolatrendszerei

Publikációk Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék: Magyar Tudományos Művek Tára

Tanulmányutak Tanulmányutak

Előadások Előadások

Nyelvtudás Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Orosz (olvas)

Díjak,elismerések Díjak,elismerések

1989A Magyar Földrajzi Társaság elismerő oklevele

1990Soros Foundation Fellowship, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA

1990Az MTA RKK ifjúsági díja

2000Fulbright visiting research scholar fellowship, Davis, CA, USA

2003A “Pro regione – Alföldért” egyik díjazottja az RKK Békéscsabai Osztálya kollektívájának tagjaként

2004Visiting researcher fellowship, National Institute for Regional and Spatial Analysis, Ireland

2005Pro Régió Díj

2017Magyar Érdemrend Lovagkeresztje