hu / en

Alföldi Tudományos Osztály Kecskeméti kutatócsoport

A KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály Kecskeméti kutatócsoportjának története 1982-ben kezdődött. Az Enyedi György és Csatári Bálint által kezdetben az MTA Földrajztudományi Kutató Intézeten belül megszervezett Településkutató Csoport a békéscsabai kutatócsoporttal együtt rövidesen beintegrálódott az 1983-ban alapított MTA Regionális Kutatások Központja Kutatóhálózatába. Az 1992-ben megalakult szolnoki és debreceni csoportokkal együtt szerveződött Alföldi Tudományos Intézetté a négy alföldi városban működő egység. Az MTA intézeteinek átszervezése után a korábbi Alföldi Tudományos Intézet 2012-től a KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztályaként folytatta munkáját. Jelenleg az Alföldi Tudományos Osztály két kutatócsoporttal és telephelyen működik, Kecskeméten, illetve Békéscsabán, 2019. szeptember 1-jétől az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) részeként. 

A kecskeméti csoport vezetői feladatait a kezdetektől 2010-ig Csatári Bálint látta el (2008-ig intézetigazgatóként is). 2011-től 2020-ig Perger Éva vette át a vezetői feladatokat, aki 2013 és 2015 között MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete igazgatói posztját is betöltötte. 2020. április 15-étől a Kecskeméti kutatócsoport csoportvezetői feladatait Lennert József látja el. 

Kutatási irányok 

A frissen megszervezett csoport első kutatási feladatát az újonnan születő alföldi falvak vizsgálata jelentette. E kutatási irány révén a kecskeméti csoport sikeresen bekapcsolódott a nemzetközi vidékföldrajzi diskurzusba, amelyek eredményeként gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatok születtek. A rendszerváltás negatív folyamatai az Alföld-kérdéskört ismét az érdeklődés homlokterébe helyezték, így a kecskeméti csoport a rendszerváltást követően, interdiszciplináris és regionális szemlélettel folytatott Alföld-kutatások motorja lett. A kecskeméti kutatócsoport az ezredfordulót követően is kiemelt figyelemmel kísérte az alföldi térfolyamatok kulcsfontosságú elemeit (tanyavilág átalakulása, Homokhátság környezeti és társadalmi folyamatai). Reflektálva az elmúlt időszak változásaira és új lehetőségeire, a tradicionális vidékkutatási megközelítések a klímaváltozás, a városi szétterjedés, valamint a területi modellezés témaköreivel bővültek, amelyek egyúttal új, horizontális kutatási irányokat is jelentenek.  

Az elmúlt évtizedek legkiemelkedőbb kutatási részvételei 

Alföld I. Kutatási Program (1991-1994)  

Alföld II Kutatási Program (1997-1999) 

Tanyakutatás a Homokhátságon (2004-2006) 

Magyar-szerb határon átnyúló (IPA) programok: INNOAXIS (2010-2011), LOLAMAR (2013-2014) 

Komplex Vidékkutatási Program (2012–2013) 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő térségkategóriák felülvizsgálatának megalapozása (2013 – 2014) 

NATéR – Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése (2015) 

A Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer (NATéR) továbbfejlesztéséhez kapcsolódó kutatások (2017-2018) 

Gazdálkodó szervezetek munkaerő-keresletének várható alakulása és képzési igényeinek felmérése, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat számára (2017-2019) 

Rendszeres bekapcsolódás a helyi helyzetértékelő és fejlesztési dokumentumok, stratégiák elkészítésébe 

 

Korábbi vezetőink: 

Perger Éva  

Csatári Bálint 

 

További korábbi kollégáink: 

Csordás László 

Duró Annamária 

Gaborjákné Vydareny Klára 

Jász Krisztina 

Kanalas Imre 

Kiss Attila 

Nagy Imre 

Petrás Ede 

Rácz Lajos 

Tóth Krisztina 

 

Nem kutató korábbi munkatársak:

Salánki Szilárd 

Szemenyei Gyula 

 

Elérhetőségek:

Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
Levelezési Cím: 6001 Kecskemét, Pf. 261.
Telefon: (+36-76) 502 840
Fax: (+36-76) 502 849

2024

Már

03

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >
a

2024

Már

03

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Következő hónap >