hu / en

A régiók újraiparosítása: A Dél-Dunántúl esélyei

 

  

A RÉGIÓK ÚJRAIPAROSÍTÁSA: A DÉL-DUNÁNTÚL ESÉLYEI
 
Szerkesztette:
Fodor István
 
Pécs : Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
 
2009
 
99 oldal
 
ISBN 978 963 9899 20 9

 

Az MTA Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete több éve olyan rendezvénnyel szerepel a Magyar Tudomány Hónapja programjában, amelyen az intézet kutatási eredményeit a Dél-dunántúli régió szemszögéből mutatja be. E vitaülések és kerekasztal-beszélgetések alapgondolata az, hogya kutatók ismertessék az innovatív regionális és településfejlődési pályák vizsgálatában elért eredményeiket, ösztönözzék a térség döntéshozóit az új elképzelések befogadására és alkalmazására, felhívják a területfejlesztés és az ágazati politikák központi szerveinek figyelmét a modern térformáló tényezők decentralizálásának fontosságára. Az utóbbi években a kutatás-fejlesztés, a technológiai átalakulás és a humánerőforrás-fejlesztés volt a viták középpontjába állított témakör.

E viták során is bebizonyosodott, hogya Dél-Dunántúl gyenge ipari potenciálja miatt nem képes akorszerű és magas szintű szolgáltatásokat magához vonzani. Az intézményi kapcsolatok fejlesztésének és a régió belső integrálódásának is alapvető akadálya, hogyarégióban nincsenek hálózatos működésre alkalmas vállalatok, nem alakultak ki ipari terek, nincs modern és sokoldalú műszaki képzés. Sajnálattal kellett nyugtáznunk azt is, hogy ezeket az összefüggéseket a régió fejlesztési dokumentumaiban nem vették figyelembe, nem dolgoztak ki ezekre támaszkodó programokat.

Annak reményében ajánljuk a tisztelt olvasó figyelmébe a vitaülésen elhangzott előadások szerkesztett vátozatát, hogy azok megállapításai további gondolkodásra serkentik a kutatót, a politikust, a gazdasági szakembert egyaránt, ennek eredményeképpen pedig megfogalmazódnak az új ipar telepítéséhez szükséges elképzelések, módszerek és megszerveződnek az együttműködési formák is.

A könyv teljes szövege

 

2024

Máj

20

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >
a

2024

Máj

20

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Következő hónap >