hu / en

AZ INTÉZETBEN KÉSZÜLT DOKTORI DISSZERTÁCIÓK > 2009

Duray Balázs:

Tájdinamikai vizsgálatok – A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Koós Bálint Ákos:

A gazdasági szuburbanizáció vállalatdemográfiai megközelítésben egy magyarországi példán keresztül
 
(letölthető tézisek)

Kukely György:

A külföldi működőtőke beruházások hatása az ipar területi folyamataira Magyarországon, különös tekintettel a delokalizációra
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Lux Gábor:

Ipari térségek átalakulása Közép-Európában
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Mezei Katalin:

Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Nagyné Demeter Dóra:

A családi gazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

Nárai Márta:

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében
 
(letölthető tézisek)

Smahó Melinda:

A tudás és a regionális fejlődés összefüggései
 
(letölthető tézisek) (letölthető értekezés)